ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Τμήματα εκμάθησης ποντιακών χορών

    > Μικρό τμήμα

    > Μεσαίο τμήμα

    > Μεγάλο τμήμα

Χοροδιδάσκαλος: Ματσαρίδης Κων/νος

Τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας

Υπεύθυνος διδασκαλίας: Κοτταρίδης Νικόλαος

Τμήμα εκμάθησης κρουστών (ντραμς-νταούλι)

Υπεύθυνος διδασκαλίας: Φουλίδης Κων/νος